Məcburi audit

Məcburi audit

Məcburi audit xidmətlərinin göstərilməsi - mühasibat uçotunun müstəqil auditor yoxlanılması İmpusl Audit audit - konsaltinq şirkətinin prioritet istiqamətlərindən biridir. Bizim auditorlarımız sizin biznesinizin mənafeyi naminə çoxillik təcrübələrini tətbiq etməyə hazırdırlar. Məcburi audit və ya illik hesabatların məcburi auditi dedikdə - bu hər il mühasibat uçotunun məcburi auditor yoxlamasının həyata keçirilməsi başa düşülür. Məcburi auditin AR "Auditor fəaliyyəti haqqında" Qanununa müvafiq olaraq həyata keçirilir. Məcburi auditin məqsədi - şirkətin mühasibat uçotunun həqiqiliyinin təsdiq edilməsidir.

Bizim qiymətlər

Auditor xidmətlərinin dəyərinə gəldikdə isə, bu əksər hallarda auditor xidmətinin spesifikasına uyğun olaraq hər bir müştəri ilə individual qaydada müzakirə edilir. Biz hər bir müştəriyə onun məqasədlərini və maliyyə imkanlarını dəqiq nəzərə alaraq optimal qiymətlər təklif etməyə hazırıq. Hər bir müştəri bizim üçün dəyərlidir!

Sair auditor xidmətlərimiz

Məcburi auditdən başqa biz ekspress audit, könüllü audit, ümumi audit, vergi auditi xidmətləri də təklif etməyə hazırıq.

Bizim zəmanətimiz

Biz hər bir auditor yoxlamasının nəticələrinə görə tam maddi məsuliyyət daşıyırıq. Konfidensiallığa gəlincə - bizim şirkət audit yoxlaması və müştərinin fəaliyyəti haqqında hər hansı bir informasiyanın tam konfidensiallığına zəmanət verir.