Əmlak auditi

Əmək auditi

İmpusl Audit - şirkəti Sizə kadr məsələlərində peşəkar xidmətlər təklif edir - bura kadr autsorsinqi üzrə bütün xidmətlər daxildir. Bizim mütəxəssislər kadr sənədlərinin düzgün tərtibini qiymətləndirməyə kömək etməkdə, kadr sənədləşməsinin peşəkar səviyyədə auditini həyata keçirmək, mübahisəli məsələləri həll etmək üçün hər zaman Sizə kömək göstərməyə hazırdırlar. Əməkdaşlarımız yarana biləcək suallarınıza operativ cavab vermək, Əmək Məcəlləsində baş vermiş dəyişiklikləri və əmək məsələlərilə bağlı digər nüansları izah etmək kimi xidmətlərlə hər zaman Sizin yanınızdadırlar. ümumi vəziyyəti barədə anlayış verir. Şirkətin başqa bir cəmiyyətdə pay sahibi arzusu olduğu zaman yaxud əvvəlki mühasibin yeni mühasiblə əvəzləndiyi zaman ekspress audit xidmətinə daha çox ehtiyac duyulur. Bir sözlə müştərinin mühasibat və vergi uçotu üzrə tam yoxlama aparılmasına vəsait xərcləmək arzusunun olmadıqda, lakin qısa müddətdə mühasibatlığın vəziyyətilə tanış olmaq istədikdə ekspress audit tətbiq edilir. Bu zaman xidmətin göstərilməsi bir qayda olaraq 3-5 gün davam edir.

Əmək auditi üzrə xidmətlərimiz aşağıdakıları əhatə edir;

1. Kadr uçotu üzrə ilkin sənədləşmənin tərtibi (işə qəbul, azad olunma, başqa işə keçirilmə, məzuniyyətin verilməsi, mükafatlandırma və cəzalandırılma, ezamiyyətə göndərilmə, əmək müqaviləsinə xitam verilməsi vəs. Əmrlər, sərəncanlar); 
2. İşçilərin əmək kitabçalarının qorunub saxlanılması;
3. İstifadə edilən əmək sənədləri formalarının mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğunluğu;
4. Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə tərtib olunmanın, müavinət hesablanmsının və ödənilməsini düzgünlüyünün yoxlanılması.
5. AR Əmək Məcəlləsi və digər hüquqi normativ aktlarla tənzimlənən əmək münasibətlərilə əmək müqavilələrinin uyğunluğunun təhlili.

Əmək auditinı aşağıdakı hallarda həyata keçirmək tövsiyyə olunur;

- Əmək məsələlərilə bağlı işlər xüsusi hazırlığa və vərdişlərə malik olmayan işçilər (katibə, mühasib) tərəfindən aparıldıqda;
- Şirkətin rəhbərliyi və ya təsisçisi dəyişdikdə;
- Əmək departamenti tərkibində dəyişiklik olduqda; (məsələn əmək departamenti işçisi başqa işə keçirildikdə yaxud işdən azad edildikdə;
- Əmək müfəttişliyi tərəfindən planlı və ya plandankənar yoxlama ehtimalı olduqda;
- Əmək auditini həyata keçirməyə əsas verən digər hallar olduqda.