Müştərilər niyə bizi seçirlər?

Müştərilər niyə bizi seçirlər?

İmpuls Audit şirkətinin müştəriləri artıq 50-dən artıqdır. Bunların əksəriyyəti - kiçik və orta bizneslərdir. Lakin biz daha iri şirkətlərlə əməkdaşlıq etmək yolunda cəhdlərimizi, danışıqlarımızı uğurla davam etdiririk.

Kadr potensialı

Şirkətimiz öz fəaliyyətində yüksək təhsilə, çoxillik təcrübəyə malik çoxsaylı əməkdaşlarına arxalanır. Əməkdaşlarımızin ciddiliyi, işə məsuliyyəti, müştəri ilə düzgün əlaqə qurmaq bacarığı bizim üstünlüklərimizdəndir. Bundan əlavə əməkdaşlarımızıin mühasibat uçotu üzrə işləri bizim daxili auditimiz tərəfindən hər rüb təftiş edilir.

Texnologiya və keyfiyyətə nəzarət

Biz öz işimizdə qabaqcıl proqram məhsullarını tətbiq edirik, işlərimizin maksimum dərəcədə avtomatlaşdırılmasına çalışırıq. Şirkətimizdə insan amilinin son nəticələrə təsirini minimuma endirməkdən ötrü dəqiq reqlamentlər işlənib hazırlanmışdır. Mühasibat hesabatları və vergi bəyannamələri Bizim daxili auditorlarımız tərəfindən vergi orqanlarına təqdim edilməzdən əvvəl (ekspress audit rejimində) və təqdim edildikdən sonra kompleks şəkildə yoxlanılır.

Optimal qiymət

Biz hər bir müştərimizə fərdi yanaşmaqla onların maliyyə imkanlarına və məqsədlərinə uyğun olaraq optimal qiymətlər təklif etməyə hazırıq. Bizim ixidmətlərimizin dəyəri Sizin işğüzar aktivliyinizə bağlıdır - birbaşa Sizin sənəd dövriyyənizin həcmindən asılıdır. Əgər fəaliyyət yoxdursa o zaman bizim qiymətimiz yalnız rüblük hesabatın təqdim olunması üzrə ən minumum səviyyəyə enir.

Seçim azadlığı

Öz fəaliyyətimizdə hər zaman peşəkar etikanın prinsiplərinə əməl edirik. Bizim müştərilərimiz hər zaman seçim etmək imkanına malikdirlər - mühasibat uçotunun bizim şirkətə həvalə edilməsini davam etdirmək yaxud başqa mühasibat firmasına müraciət etmək, ştat üzrə mühasib təyin etmək? Əgər belə bir arzunuz olsa, bu proses bizim tərəfimizdən heç bir maneçilik olmadan baş verəcəkdir. Bizim müştərimiz - həmişə haqlıdır!