Audit xidmətləri

Auditor xidmətləri

Audit xidmətlərinin göstərilməsi - mühasibat uçotunun müstəqil auditor yoxlanılması İmpusl Audit audit - konsaltinq şirkətinin əsas istiqamətlərindən biridir. Bu gün şirkətdə bu sahədə yüksək peşəkarlığa və coxillik təcrübəyə malik onlarca mütəxəssis çalışır.

Bizim auditor xidmətlərimiz

Biz hüquqi şəxslərə və elecə də fərdi sahibkarlara auditor və məsləhət xidmətləri göstəririk. Qeyd etmək lazımdır ki, şirkətimizin auditor xidmətləri geniş spektri əhatə edir. Bura ümumi, könüllü, məcburi, ekspress, vergi və əmək auditi daxildir.

Bizim qiymətlər

Auditor xidmətlərinin dəyərinə gəldikdə isə, bu əksər hallarda auditor xidmətinin spesifikasına uyğun olaraq hər bir müştəri ilə individual qaydada müzakirə edilir. Biz hər bir müştəriyə onun məqsədlərini və maliyyə imkanlarını dəqiq nəzərə alaraq optimal qiymətlər təklif etməyə hazırıq. Hər bir müştəri bizim üçün dəyərlidir!

Bizim fəlsəfəmiz etimad əsasında qurulur

Bizim fəlsəfəmiz, istər fərdi sahibkar olsun, istərsə də ölkə əhəmiyyətli çoxprofilli hüquqi şəxs, hər bir müştəriyə fərdi yanaşmaya əsaslanır. Yalnız sifarışçinin və auditor şirkətinin qarşılıqlı etimadına güvənərək problemin maksimal effektli həllinə nail olmaq mümkündür.

Bizim zəmanətimiz

Biz hər bir auditor yoxlamasının nəticələrinə görə tam maddi məsuliyyət daşıyırıq. Konfidensiallığa gəlincə - bizim şirkət audit yoxlaması və müştərinin fəaliyyəti haqqında hər hansı bir informasiyanın tam konfidensiallığına zəmanət verir.