Qeydiyyat və ləğv

  • MMC - in qeydiyyata alınması
  • MMC - in yenidən qeydiyyata alınması
  • MMC-də dəyişikliyin qeydiyyata alınması
  • Kassa aparatı üzrə xidmətlər
  • Sahibkarlıq fəaliyyətinin ləğvi